light-bulb-1640438_640

Elektrivõrguga liitumine

Elektrivõrguga liitumine on protsess, mis nõuab kliendilt palju aega, raha ja spetsiifilisi teadmisi:

– kas liituda madal- või keskpingel;

– kui suure võimsusega liituda;

– kuhu planeerida liitumispunkt;

– kuidas on nii ostetavad amprid kui liitumispunkt seotud tulevaste võrguteenuse tariifidega jne.

Meie eesmärk on olla kasulik kogu elektrivõrguga liitumise protsessi ulatuses – alates liituva võimsuse analüüsist ja liitumistaotluse täitmisest kuni selleni, et hoiame liitumistegevused etteantud ajalistes ja eelarvelistes piirides.