elektrijaamade ehituse korraldamine

Elektrijaamade ehituse korraldamine

Omame kogemusi nii päikese- ja tuuleelektri jaamade kui ka soojuse- ja elektri koostootmisjaamade planeerimisel – alates tasuvusarvutuste teostamisest kuni jaamade elektrivõrguga liitumiseni.

Kõigis eeltoodud elektritootmise valdkondades saame tulevastele tootjatele kasulikud olla nõustamise või projektijuhtimisega terve protsessi ulatuses – alates ideest elektrijaam tööle panna kuni jaama käivitamiseni.