Elektrivõrguga liitumine on protsess, mis nõuab kliendilt palju aega, raha ja spetsiifilisi teadmisi:

- kas liituda madal- või keskpingel;
- kui suure võimsusega liituda;
- kuhu planeerida liitumispunkt;
- kuidas on nii ostetavad amprid kui liitumispunkt seotud tulevaste võrguteenuse tariifidega jne.

Meie eesmärk on olla kasulik kogu elektrivõrguga liitumise protsessi ulatuses - alates liituva võimsuse analüüsist ja liitumistaotluse täitmisest kuni selleni, et hoiame liitumistegevused etteantud ajalistes ja eelarvelistes piirides.  


Voog. Tee ise koduleht!