Tuuleelektrijaamade arendamine Eestis

31. märts • bestenergy • Kommentaarid: 0

31.03.2014

Kui 2 nädalat tagasi alustasime elektrijaamade arendamisega seotud tegevuste kirjeldamisega päikeseelektrijaamadest, siis täna teeme algust oma kogemuste kirjeldamisega tuuleelektrijaamde projektide arendamisel.  

Elektrivõrguga liitumist aitab korraldada BestEnergy OÜ
Pildil on tuulikud Narva lähistel

Millest üldse alustada kui tekib idee tuulegeneraator või mitu tuulegeneraatorit püsti panna? Kui otsene investeeringute pool kõrvale jätta (sellel peatume lähemalt mõnes järgnevas loos), siis projektide puhul, kus oleme ise aktiivses rollis, oleme esimese tööna ära kaardistanud võimalikud vastuolud, mis projekti arendamisel tekkida võivad.

Peale oleme hakanud kohalikust omavalitsusest, s.t. vallavanemast ja teemaga rohkem seotud vallaametnikest, et selgitada välja nende meelsus kavandatavate tuulikute suhtes. Kui kohaliku omavalitsuse meelestatus peaks olema negatiivne, on edasi minna suhteliselt keeruline. Seega tuleb saavutada sellistel kohtumistel positiivne meelestatus ning selle tagab üldjuhul põhjalik eeltöö enne kohtumise toimumist.

Teiseks – ümberkaudsete elanikega seonduvad võimalikud probleemid. Kui valla meelestatus projekti on positiivne, laheneb see probleem tavaliselt kergemini.

Kolmandaks – keskkonnaalased aspektid. Kui on teada või ette näha keskkonnaga seonduvaid küsimusi/probleeme, on need targem ära lahendada kohe protsessi alguses, sest kui neist alguses mööda vaadata, ei pruugi hiljem enam lahendusi niisama lihtsalt leida.

Neljandaks – tuulikute liitumine elektrivõrguga ehk tuulikute asukoht peab olema sobiv ka elektrivõrgu suhtes, et võrguga liitumise kulud ei tuleks üleliia suured. See töö ei ole kerge ning arusaamisele jõudmine asukoha sobivusest elektrivõrgu suhtes võib võtta kuni kolm kuud või isegi natuke rohkem.

Kui esimene taustatöö ja vajalikud kokkusaamised tehtud ning tulemused on positiivsed, saab asuda projekti järgmiste etappide juurde, millest kirjutame järgmistes blogipostitustes.

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!