Energeetika-alased toetused Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK)

11. aug • bestenergy • Kommentaarid: 0
On projekte, mille teostamiseks on mõistlik kasutada lisaks omavahenditele ka selleks ettenähtud toetusi. Eestis on energeetika-alaseid projekte toetatud peamiselt Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) aga ka mitmete teiste organisatsioonide poolt (PRIA, EAS).

Nimekiri, milliseid projekte põhimõtteliselt KIK-i poolt toetatakse, on pikk. See aga ei tähenda seda, et kui vaadata nimekirja ning tundub, et endapoolne projekt peaks sobima, et seda ka tingimata toetatakse. 

Tuginedes aga isiklikele mitme viimase aasta kogemusele, saame välja tuua valdkonnad, mida on toetatud:
- katlamajade üleviimine taastuvale/ biokütusele
- taastuvenergial töötavate koostootmisjaamade rajamine- tootmistehnoloogilise jääksoojuse taaskasutus
- ressursiauditi koostamine
- energiatarbimise optimeerimise potentsiaali kaardistamine
- energiatõhususe analüüs ja meetmete rakendamise kava
- tootmises jäätmetekke vähendamine
- ökomärgise taotlemine

Kui on olemas projekt, mis mahub eeltoodud nimekirja ja lisaks ka omafinantseering, siis on mõttekas KIK-ilt lisarahastust taotleda. 

BestEnergy OÜ on koostööpartneriks  ettevõtetele, kes  sooovivad energeetika-alaste  projektide jaoks KIK-st toetust taotleda.
Milliseid projekte BestEnergy kogemustest lähtuvalt KIK ei toeta:
- katlamajade üleviimine maagaasilt taastuvale/ biokütusele
- olemasolevates hoonetes LED-valgustusele üleminek

KIK toetab äriühinguid järgmisel põhimõttel (% projekti kogumaksumusest):
- suurettevõtted kuni 25%
- keskmise suurusega ettevõtted kuni 35%
- väikeettevõtted kuni 45%

Arvestada tuleb ka sellega, et maksimaalne toetuse summa äriettevõtete puhul on 200 000 €.

Isegi väga hea projekti puhul on toetuse taotlemine piisavalt spetsiifiline tegevus ning muuhulgas tuleb arvestada ka sellega, et kui taotlus osutub KIK-is edukaks, võidakse rahastamisotsuses seada projektile täiendavaid nõudeid (s.t. et konkreetne projekt küll raha saab, aga sama raha eest tuleks teha suurem või teistsugusem projekt võrreldes esialgsega) ning üldjuhul tuleb äriettevõtetel läbi viia avalik lihthange riigihangete keskkonnas. 
Meie hinnangul võib kogu vajaliku bürokraatia läbiviimine energeetika-alastel projektidel projektijuhi jaoks kokku aega võtta kuni 2 nädalat (eeldusel, et projekti koostaja on varasemalt analoogseid projekte läbi viinud, vastasel juhul oluliselt kauem).

Omalt poolt oleme valmis kaasa aitama energeetika-alaste projektide taotluste koostamisel, protsessi käigus vajalikule nõustamisele kui ka avalike hangete läbiviimisele.  

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!