Elektrivõrguga liitumine IV. Liitumise tähtaeg

06. sept • bestenergy • Kommentaarid: 0
06.09.2012
Selles loos räägime natuke lähemalt sellest, kui kaua võib üks liitumine alates taotluse esitamisest kuni objketi pingestamiseni aega võtta ning kuidas kliendil on võimalik aega ja raha kokku hoida.
Kui võrguettevõtjale on korrektne liitumistaotlus esitatud ja selle menetlemine on lõppenud, siis väljastatakse kliendile liitumispakkumine. Liitumispakkumine väljastatakse üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul, aga keerukamatel juhtumitel võib see ka kauem aega võtta. Liitumispakkumine kehtib alates väljastamisest 60. kalendripäeva ning selle aja jooksul on võimalik tutvuda võrguettevõtjapoolsete tingimustega (liitumistasu suurus ja tähtaeg, millal võrguühendus valmis saab). 

Mis saab siis kui liitumise tähtaeg ei sobi või tasu on liiga kõrge? 
Sellisel juhul on võimalik võrguettevõtjaga läbirääkimisi pidada. See võib võtta omajagu aega aga kui sellega saavutab soovitud tulemuse, siis tasub see kindlati ette võtta. Tariifipõhisel liitumisel tasu küsimust ei teki, aga keskpingel liitujal ja madalpingel kalkulatsioonipõhisel liitumisel on see võimalus olemas. Omalt poolt saame teadmiste ja kogemustega aidata osaledes läbirääkimistel koos kliendiga või tema esindajana, et saavutada nii sobiv lõplik liitumistasu kui liitumise tähtaeg.

Kui liituislepingu pakkumine sobib, siis...
... tuleb pakkumine allkirjastada ja võrguettevõtjale tagasi saata. Peale seda saadetakse kliendile tema eksemplar liitumislepingust koos I osamakse arvega. Liitumise maksumus on üldjuhul jagatud kaheks osaks (näiteks Eesti Energia elektrivõrguga liitumisel). 
Kui liitumise tasu on suurem kui 6000€ (ilma käibemaksuta), siis moodustab I osamakse  kogu liitumise maksumusest 10%, II osamakse (70%) enne ehituse alustamist ja III osamakse (20%) pärast tööde valmimist. 

Oluline on teada, et madalpingel (tariifipõhisel) ja keskpingel ning madalpinge kalkulatsioonipõhisel liitumisel on üks oluline erinevus, mis mõjutab liitumise valmimise tähtaega.
Tariifipõhisel liitumisel korraldab projekteerimise ja ehituse võrguettevõtja kliendi eest.
Kalkulatsiooni põhisel liitumisel saab liituja aga endale ise valida nii elektrisüsteemi projekteerija kui ka töövõtja, kes liitumise elektrivõrguga valmis ehitab. Kõige edukamalt saabki klient liitumise valmimise tähtaega mõjutada siis kui tal on võimalus valida töö tegijad. Üldiselt ongi nii, et just projekteerimine ja ehitamine on liitumiseprotsessis kõige rohkem aega nõudvamad tegevused. 

Elektrivõrguga liitumist aitab korraldada www.bestenergy.ee

Loomulikult kuulub liitumisprotsessi juurde veel palju tegevusi. Nagu näiteks erinevate lubade (ehitus-, kasutus- jne) taotlemine, teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta, vajadusel kooskõlastused maaomanikega, hange ehitaja leidmiseks, kohaliku omavalitsuse luba elektrivõrgu kasutuselevõtuks, võrgu- ja elektrilepingu sõlmimine ja kõige lõpuks tarbimiskoha pingestamine.
Olenevalt liitumise suurusest ja keerukusest võib alates liitumistaotluse täitmisest kuni liitumise valmimiseni kuluda vähem kui aasta või siis oluliselt kauem aega. Kõik sõltub konkreetsest liitumisest ja kliendi soovidest. 

Kolm märksõna, milles BestEnergy OÜ saab liituva kliendiga koostööd teha, on liitumise hinda puudutavad analüüsid, ettepanekud ja läbirääkimised võrguettevõtjaga, liitumise tähtaega puudutavate küsimuste lahendamine ja kogu liitumise projektijuhtimine, mis hõlmab kõiki tegevusi alustades liitumistaotluse täitmisest, projekteerimise ja ehituse korraldamisest kuni objekti pingestamiseni välja.

Kui sinu eesmärk on hoida kokku väärtuslikku aega ja raha, siis võta meiega ühendust! Juba üks telefonikõne võib muuta kogu liitumiseprotsessi positiivsemaks.

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!