Elektrivõrguga liitumine I. Liitumiste erinevad liigid

31. juuli • bestenergy • Kommentaarid: 0
31.07.2012
Et hoones oleks elekter, on vaja toimivat võrguühendust, mille kaudu elekter majja jõuaks. Sellisel juhul ongi vaja liituda elektrivõrguga. See on tavaliselt aega nõudev protsess ja seetõttu on väga tähtis, et liituv klient teaks kuidas toimida.
Keskendume liitumiste sarja esimeses loos Eesti Energia AS-i koosseisu kuuluva jaotusvõrguettevõtja Elektrilevi OÜ võrguga liitumistele, sest nende võrgus toimub ca 90% kõigist Eestimaal toimuvatest liitumistest. 
Elektrivõrguga liitumist aitab korraldada BestEnergy OÜ

Liitumise erinevad liigid: 
1. Uue tarbimiskoha liitumine 
 2. Võimsuste suurendamine ehk täiendav liitumine 
 3. Võrguühenduse taastamine 
 4. Liitumine võrkude üleandmise kaudu 
 5. Elektritootja liitumine 
 
Keskendume kahele peamisele liitumise liigile - uue tarbimiskoha liitumisele ja võimsuste suurendamisele. 
 
Uue võrguühenduse loomine on vajalik selleks, et saaks ühendada tarbimiskoha elektrivõrguga. Peale seda saab hakata vajalikus mahus elektrit tarbima. Esiteks on kliendil vaja teada, kas ta saab liituda tariifipõhiselt või tuleb seda teha hoopis tegelike kulude põhiselt. 
 
Millised kliendid saavad liituda tariifipõhiselt? 
 Kliendid, kes liituvad madalpingel ja kelle tarbimiskoht asub keskpingeliinile lähemal kui 400m. 
 
Millised kliendid saavad liituda tegelike kulude põhiselt? 
 Kliendid, kes liituvad madalpingel ja kelle tarbimiskoht asub keskpingeliinist kaugemal kui 400m. Kõigi keskpingel liitujate liitumised on tegelike kulude põhised. 
 
Kliendil on võimalik liituda nii madalpingel (0.4kV) kui ka keskpingel (6-35kV). Siin saame kõiki tegureid arvesse võttes omalt poolt kliente aidata analüüsiga, missugusel pingel liitumine on kliendile kõige optimaalsem ja kasulikum. 
 
Elektrivõrguga liitumine on tasuline. 
400 meetri raadiuses keskpingevõrgust on üks ja kindel tariif liituva ampri kohta (111,85€+km). Keskpingel liitumisel ja tegelike kulude põhistel madalpinge liitumistel määrab liitumise maksumuse ära see kui mahuka liitumisega tegemist on. Liitumistasu sõltub paljudest teguritest (peakaitsme suurus, liitumispunkti asukohast elektrivõrgu suhtes jne). 
 
Uue võrguühenduse loomise alla kuuluvad ka nn erijuhud, milleks on:
 - ajutine võrguühendus uuele tarbimiskohale; 
 - ajutine võrguühendus ajutisele tarbimiskohale. 
  
Võimsuste suurendamine ehk täiendav liitumine 
 Siin on nii lihtsamaid kui keerulisemaid liitumisi. Kui lihtsamate alla saab lugeda näiteks eramute peakaitsmete suurendamised, siis keerulisemad juhtumid on näiteks tootmishoonete puhul, kus laienduste käigus on vajalik võimsust juurde osta. Siin tuleks kindlasti enne liitumistaotluste esitamist läbi viia põhjalik analüüs, kas, kui palju ja kuidas täiendavat liitumist teha ja kas üldse on vajalik täiendavalt liituda. 
 
Alguses sai öeldud, et elektrivõrguga liitumine on pikk ja keeruline protsess. Tegelikult saab klient ise ka kõigile tegevustele omalt poolt kaasa aidata, et liitumine sujuks kiiremalt ja lihtsamalt. Meie omalt poolt aitame teil selgusele jõuda, mis tüüpi liitumist teil vaja on. See hoiab kokku nii aega kui raha. Aeg = raha ja raha = aeg. Lisaks teeme teie eest ära kõik olulised tegevused, mis aitavad kaasa liitumise õigeaegsele valmimisele. Pikaajaline töökogemus kliendi liitumiste korraldamisel loob meile soodsad tingimused, et liitumise protsess kujuneks edukaks. 
 
Lisaks Elektrilevile tegutseb Eestis veel mitu võrguettevõtjat, kellest suuremad on Imatra Elekter AS ja VKG Elektrivõrgud OÜ. 
  
Liitumine elektrivõrguga 
Imatra Elekter AS tingimustel leiab siit 
 VKG Elektrivõrgud OÜ tingimustel leiab siit 

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!