Elektrienergia hinnavõrdlusportaalid versus elektrimüüja otsepakkumised

28. nov • bestenergy • Kommentaarid: 0
28.11.2012
Internetikeskkonnas on elektri tarbijatel (enamasti ainult kodukliendil) võimalik elektripakettide valimise abivahendina kasutada kolme erinevat hinnavõrdlusportaali. Põhimõte seisneb selles, et tarbija sisestab valitud keskkonda järgneva info:
  - elan korteris/majas
- tarbimine aastas (kWh)
- päevase ja öise tarbimise osakaal (%)
- ühetariifne/kahetariifne arvesti
- hinnatüüp (fikseeritud, muutuv, kombineeritud)
- lepingu kestvus
- jne.
Seejärel arvutab hinnavõrdlusportaali kalkulaator vastavalt sisestatud infole välja, milliseid hindu/tariife üks või teine elektrimüüja talle pakub.  

Mida klient saab kui ta kasutab võrdlusportaale?

See on hea võimalus saada teada missuguseid hinnapakette elektrimüüjad pakuvad. Tulemuste lehel on näha ühikuhinnad (s/kWh kohta), prognoositav elektrienergia maksumus kuus ja aastas. Kõik hinnad esitatakse koos käibemaksuga. Tulemused järjestatakse nii, et esimesena kuvatakse kõige odavama ja viimasena kõige kallima elektrimüüja pakkumine. 

Võrdlusportaali või elektrimüüja otsepakkumine?
Võrdlusportaalidest saab teada need hinnad, mis elektrimüüjad oma kodulehel avaldanud on.   Portaalide haldajad uuendavad infot igapäevaselt. Elektrihinnad ei ole püsivad. See tähendab, et elektrimüüja võib neid vastavalt vajadusele ja turu olukorrale muuta. 

Näiteks kui logida sisse Eesti Energia kodulehel, siis näeb klient talle koostatud personaalset pakkumist. See hind võib erineda sellest, mis on kirjas ettevõtte avatud turu elektripakettide hinnakirjas ja võrdlusportaalides.

Miks erinevad hinnad võrdlusportaalides ja elektrimüüjatel?
Igal tarbijal on õigus küsida erinevatelt elektrimüüjatelt personaalset hinnapakkumist. Kõige lihtsam on müüjal pakkumist teha siis kui anda talle Andmelao infosüsteemis volitus, et ta saaks näha kliendi energiatarbimist puudutavaid andmeid, mis on aluseks hinnapakkumise koostamisel. 

Kui elektrimüüjad saadavad kliendile oma hinnapakkumised, siis saab klient neid võrrelda. 
Kindel saab olla selles, et pakkumises toodud hinnad kehtivad täpselt nii kaua kui on pakkumises kirjas. Olles otsutanud, missugune hinnapakett valida, piisab vaid telefonikõnest või e-kirjast, et teatada pakkumuse sobivusest ning peale seda saadetakse allkirjastamiseks elektriostu leping. 

Tänase seisuga ei saa elektripakettide hinnavõrdlusportaalides elektrimüüjaga lepingut sõlmida. 

Usun, et iga elektrimüüja soovib kliendiga otsekontaktis olla, sest nii on võimalik saavutada parim tulemus ja klient saab kõik küsimused, mis puudutavad elektrilepingu sõlmimist ka ära küsida.  Võrdlusportaalid annavad hea ülevaate elektrimüüjate erinevatest hinnapakettidest. Meie soovitus on küsida erinevatelt elektrimüüjatelt hinnapakkumised, neid võrrelda ja teha otsus. See on andnud seniste kogemuste järgi kliendi jaoks parimad tulemused.

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!